Security systems

Tel. reštaurácia: 02 / 4598 0769
Tel. rozvoz: 0903 21 33 44
900 42 Dunajská Lužná, Hlavná 138

Ochrana osobných údajov

Správca a rozsah osobných údajov


Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi Rinascita s.r.o., Sekurisová 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 966 980,OR odd.sro VI. 38491/B BA (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
   

Spracovanie osobných údajov


Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: 

 • Poskytovateľ webhostingu WEDOS Internet, as,  Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodávatelia webových systémov a aplikácií.
 • Firmy poskytujúce účtovnícke a audítorské činnosti
   

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby


Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.